Danh Sách Nhà Đất Cần Bán Danh Sách Nhà Đất Cần Bán

Mua bán

Xã Vĩnh Thanh
2.3 tỷ
7 Tháng Mười Một, 2022
Giá: 2.3 tỷ
Diện tích: 160 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
2.75 tỷ
29 Tháng Chín, 2022
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 1072 m2
Vị trí: xã vĩnh thanh huyện nhơn trạch
Xã Vĩnh Thanh
4 tỷ
17 Tháng Chín, 2022
Giá: 4 tỷ
Diện tích: 981 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
16tr/m2
13 Tháng Chín, 2022
Giá: 16tr/m2
Diện tích: 300
Vị trí: xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
6.3 tỷ
10 Tháng Chín, 2022
Giá: 6.3 tỷ
Diện tích: 954 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Thị trấn Hiệp Phước
4$
31 Tháng Tám, 2022
Giá: 4$
Diện tích: 1000
Vị trí: KCN Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
2 tr/thang
27 Tháng Tám, 2022
Giá: 2 tr/thang
Diện tích: 100 m2
Vị trí:
Xã Vĩnh Thanh
4.85 tỷ
24 Tháng Tám, 2022
Giá: 4.85 tỷ
Diện tích: 845 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
2.3 tỷ
19 Tháng Tám, 2022
Giá: 2.3 tỷ
Diện tích: 160 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
1.75 tỷ
16 Tháng Tám, 2022
Giá: 1.75 tỷ
Diện tích: 130.5 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
2.4 tỷ
15 Tháng Tám, 2022
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: 152.5 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
6.5 tr/m2
13 Tháng Tám, 2022
Giá: 6.5 tr/m2
Diện tích: 505 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch