Mua bán nhà đất Xã Phú Đông - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm Mua bán nhà đất Xã Phú Đông - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

Xã Phú Đông

Xã Phú Đông
2 tr/thang
27 Tháng Tám, 2022
Giá: 2 tr/thang
Diện tích: 100 m2
Vị trí:
Xã Phú Đông
5 tr/m2
3 Tháng Tám, 2022
Giá: 5 tr/m2
Diện tích: 1645 m2
Vị trí: Phú Đông - Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
3,9 tỷ
25 Tháng Bảy, 2022
Giá: 3,9 tỷ
Diện tích: 289 m2
Vị trí: Phú Đông - Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
2,35 tỷ
15 Tháng Tư, 2022
Giá: 2,35 tỷ
Diện tích: 99,9 m2
Vị trí: Phú Đông - Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
4,7 tỷ
5 Tháng Tư, 2022
Giá: 4,7 tỷ
Diện tích: 392 m2
Vị trí: Phú Đông - Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
7 tr/m2
4 Tháng Ba, 2022
Giá: 7 tr/m2
Diện tích: 1800 m2
Vị trí: Phú Đông - Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
10,8 tr/m2
24 Tháng Hai, 2022
Giá: 10,8 tr/m2
Diện tích: 1000 m
Vị trí: Phú Đông - Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
15 tr/m2
22 Tháng Hai, 2022
Giá: 15 tr/m2
Diện tích: 1961 m2
Vị trí: Phú Đông - Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
5 tr/m2
22 Tháng Hai, 2022
Giá: 5 tr/m2
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Phú Đông - Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
2,1 tỷ
22 Tháng Hai, 2022
Giá: 2,1 tỷ
Diện tích: 116 m2
Vị trí: Phú Đông - Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
2 tỷ
22 Tháng Hai, 2022
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 100m2
Vị trí: Phú Đông - Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
1,95 tỷ
22 Tháng Hai, 2022
Giá: 1,95 tỷ
Diện tích: 110 m2
Vị trí: Phú Đông - Nhơn Trạch