Mua bán nhà đất Xã Vĩnh Thanh - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm Mua bán nhà đất Xã Vĩnh Thanh - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

Xã Vĩnh Thanh

Xã Vĩnh Thanh
1.5 tỷ
9 Tháng Tám, 2022
Giá: 1.5 tỷ
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
2.1 tỷ
6 Tháng Tám, 2022
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 225 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
1.65 tỷ
30 Tháng Bảy, 2022
Giá: 1.65 tỷ
Diện tích: 120 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
6.84 tỷ
24 Tháng Bảy, 2022
Giá: 6.84 tỷ
Diện tích: 228 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
8.5 tr/m2
24 Tháng Sáu, 2022
Giá: 8.5 tr/m2
Diện tích: 230 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
11 tr/m2
24 Tháng Sáu, 2022
Giá: 11 tr/m2
Diện tích: 259,4 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
1,5 tỷ
27 Tháng Năm, 2022
Giá: 1,5 tỷ
Diện tích: 93 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
3.5 tỷ
27 Tháng Năm, 2022
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 349 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
1,45 tỷ
23 Tháng Năm, 2022
Giá: 1,45 tỷ
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
1,85 tỷ
29 Tháng Tư, 2022
Giá: 1,85 tỷ
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
4,5 tr/m2
28 Tháng Tư, 2022
Giá: 4,5 tr/m2
Diện tích: 4718 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch
Xã Vĩnh Thanh
1.65 tỷ
21 Tháng Tư, 2022
Giá: 1.65 tỷ
Diện tích: 119.6 m2
Vị trí: Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch