Mua bán nhà đất Xã Phước Khánh - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm Mua bán nhà đất Xã Phước Khánh - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

Xã Phước Khánh

Xã Phước Khánh
9,5 tr/m2
8 Tháng Tám, 2022
Giá: 9,5 tr/m2
Diện tích: 206.3 m2
Vị trí: Phước khánh - Nhơn Trạch
Xã Phước Khánh
1.4 tỷ
4 Tháng Tám, 2022
Giá: 1.4 tỷ
Diện tích: 96 m2
Vị trí: Phước khánh - Nhơn Trạch
Xã Phước Khánh
1.35 tỷ
30 Tháng Bảy, 2022
Giá: 1.35 tỷ
Diện tích: 104 m2
Vị trí: Phước khánh - Nhơn Trạch
Xã Phước Khánh
6.3 tỷ
25 Tháng Bảy, 2022
Giá: 6.3 tỷ
Diện tích: 2007 m2
Vị trí: Phước khánh - Nhơn Trạch
Xã Phước Khánh
1,7 tỷ
25 Tháng Năm, 2022
Giá: 1,7 tỷ
Diện tích: 192 m2
Vị trí: Phước khánh - Nhơn Trạch
Xã Phước Khánh
10,5 tr/m2
24 Tháng Năm, 2022
Giá: 10,5 tr/m2
Diện tích: 515,3 m2
Vị trí: Phước khánh - Nhơn Trạch
Xã Phước Khánh
1,8 tỷ
30 Tháng Tư, 2022
Giá: 1,8 tỷ
Diện tích: 177 m2
Vị trí: Phước Khánh - Nhơn Trạch
Xã Phước Khánh
5,5 tr/m2
13 Tháng Tư, 2022
Giá: 5,5 tr/m2
Diện tích: 558 m2
Vị trí: Phước khánh - Nhơn Trạch
Xã Phước Khánh
11 tr/m2
12 Tháng Tư, 2022
Giá: 11 tr/m2
Diện tích: 886 m2
Vị trí: Phước khánh - Nhơn Trạch
Xã Phước Khánh
10,8 tr/m2
9 Tháng Tư, 2022
Giá: 10,8 tr/m2
Diện tích: 1586 m2
Vị trí: Phước khánh - Nhơn Trạch
Xã Phước Khánh
8 tr/m2
9 Tháng Tư, 2022
Giá: 8 tr/m2
Diện tích: 818 m2
Vị trí: Phước khánh - Nhơn Trạch
Xã Phước Khánh
5 tr/m2
3 Tháng Tư, 2022
Giá: 5 tr/m2
Diện tích: 1068 m2
Vị trí: Phước Khánh - Nhơn Trạch