Mua bán nhà đất Xã Phước An - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm Mua bán nhà đất Xã Phước An - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

Xã Phước An

Xã Phước An
12 tr/m2
24 Tháng Bảy, 2022
Giá: 12 tr/m2
Diện tích: 491 m2
Vị trí: Phước An - Nhơn Trạch
Xã Phước An
7 tr/m2
23 Tháng Bảy, 2022
Giá: 7 tr/m2
Diện tích: 1223 m2
Vị trí: Phước An - Nhơn Trạch
Xã Phước An
1.55 tỷ
23 Tháng Bảy, 2022
Giá: 1.55 tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Phước An - Nhơn Trạch
Xã Phước An
1.6 tỷ
22 Tháng Bảy, 2022
Giá: 1.6 tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Phước An - Nhơn Trạch
Xã Phước An
1,4 tỷ
10 Tháng Ba, 2022
Giá: 1,4 tỷ
Diện tích: 108 m2
Vị trí: Phước An - Nhơn Trạch
Xã Phước An
11 tr/m2
10 Tháng Ba, 2022
Giá: 11 tr/m2
Diện tích: 127,5 m2
Vị trí: Phước An - Nhơn Trạch
Xã Phước An
4,5 tr/m2
9 Tháng Ba, 2022
Giá: 4,5 tr/m2
Diện tích: 1592.5 m2
Vị trí: Phước An - Nhơn Trạch
Xã Phước An
4,5 tr/m2
9 Tháng Ba, 2022
Giá: 4,5 tr/m2
Diện tích: 1000,7 m2
Vị trí: Phước An - Nhơn Trạch
Xã Phước An
4,5 tr/m2
9 Tháng Ba, 2022
Giá: 4,5 tr/m2
Diện tích: 1146.7 m2
Vị trí: Phước An - Nhơn Trạch
Xã Phước An
2,5 tr/m2
24 Tháng Hai, 2022
Giá: 2,5 tr/m2
Diện tích: 3982 m2
Vị trí: Phước An - NHơn Trạch
Xã Phước An
3 tr/m2
24 Tháng Hai, 2022
Giá: 3 tr/m2
Diện tích: 1030.3 m2
Vị trí: Phước An - Nhơn Trạch
Xã Phước An
3 tr/m2
23 Tháng Hai, 2022
Giá: 3 tr/m2
Diện tích: 7271.1 m2
Vị trí: Phước An - Nhơn Trạch