Danh sách đất Nhơn Trạch - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm Danh sách đất Nhơn Trạch - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

Cho Thuê

Thị trấn Hiệp Phước
4$
31 Tháng Tám, 2022
Giá: 4$
Diện tích: 1000
Vị trí: KCN Nhơn Trạch
Xã Phú Đông
2 tr/thang
27 Tháng Tám, 2022
Giá: 2 tr/thang
Diện tích: 100 m2
Vị trí: